stone אתר הבית | צור קשר | English
ד"ר נמרוד שיינמן
רפואת גוף נפש
רפואה נטורופטית
מאמרים מייצגים על נמרוד
plantחמש תחנות רוח
חיים אחרים, 2005
חמש תחנות בחיי ד"ר נמרוד שיינמן, מייסד המרכז הישראלי לרפואת גוף-נפש: המסע אל העולם / לבשל וללמד בריאות / לגלות את כוחות הריפוי / ישראל / המרכז הישראלי לרפואת גוף-נפש...
ראה הלאה
handsהיכן מתרחש הריפוי
חיים אחרים, 1997
הריפוי הוא רחב יותר מאשר היכולת לרפא את הסימפטומים. ההתכוונות הטיפולית היא למסע של ריפוי, וליצירת המרחב המתאים לכך. חזרתי כעת מסדנה עם... ראה הלאה
plantNimrod Sheinman, Members in Action
Holistic Medicine, 1989
מעיתון האגודה האמריקאית לרפואה הוליסטית, על ד"ר נמרוד שיינמן... ראה הלאה