stone אתר הבית | צור קשר | English
ד"ר נמרוד שיינמן
רפואת גוף נפש
רפואה נטורופטית
האנציקלופדיה לרפואה טבעית ד"ר ג'וזף פיזורנו וד"ר מייקל מורי, הוצאת אור-עם הקדמה למהדורה העברית

אני שמח להציג לציבור הקוראים בישראל אנציקלופדיה מקיפה לריפוי טבעי, אשר נכתבה על-ידי שניים מבכירי הרופאים הנטורופתית בארצות-הברית.

הרפואה הנטורופתית המודרנית, ממנה שואב ספר זה את מקורותיו, צמחה על מסורות ריפוי רבות, עשירות ומגונות. חלק מגישות הטיפול הן עתיקות יומין (צום כגישת ריפוי, למשל), וחלק אחר הוא פרי מחקרים מודרניים ומדע רפואי עכשווי (השימוש המדויק בתוספי מזון או מיצויים מתוקננים של צמחי-מרפא).

מתוך מגוון הגישות הטיפוליות, בהן עשויה הרפואה הנטורופתית להשתמש (תזונה קלינית, הומיאופתיה, הידרותרפיה, צמחי-מרפא, גישות טיפול במגע, תוספות תזונתיות, היבטים של יעוץ פסיכו-התנהגותי ועוד), מתמקדת אנציקלופדיה זו בשלושה תחומים עיקריים:

 • הערכות מצב וגישות טיפול (בעיניים נטורופתיות) למגוון רב של מחלות ושל בעיות רפואיות.
 • ידע מעודכן בתחומי התזונה ותוספות תזונתיות ככלי בריפוי.
 • השימוש המיומן והמדעי במיצויים צמחיים, כחלק מתהליכי טיפול רפואי.

בשנים האחרונות הולכת וגדלה ההתעניינות ברפואה טבעית ומשלימה, ואנו עדים לגיבוי רפואי מלא הניתן לרפואה הנטורופתית. הרפואה המסורתית אימצה כמה מקוויה המנחים של הרפואה הנטורופתית (באמצעות הנהגתם בתעשיית המזון וחינוך הציבור לאימוץ הרגלי צריכה), וביניהם:

 • העדפת החלבונים הצמחיים והשמנים הצמחיים.
 • הדגשת החשיבות של סיבים תזונתיים.
 • שימוש בתוספי מזון, כמו ויטמינים ומינרלים.
 • שימת דגש על חשיבות ההנקה מחד, והסברת הסיכונים של הזנת ילדים בחלב מאידך.
 • חזרה על חשיבותם של הרגלי תזונה, המקטינים את צריכת המלח, הקפאין, הסוכר והאלכוהול.

בתחום צמחי המרפא מתרבים המחקרים המדעיים והרפואיים, התומכים בשימוש עתיק היומין של הנטורופתיה במיצויים צמחיים, תוך שהם מוכיחים מה רבה חשיבותם של הגורמים הבאים:

 • ניצול ספונינים (אספסת) להורדת כולסטרול.
 • ניצול תמציות שום כגורם מסייע בייצוב שומני דם, לחץ-דם וסוכר.
 • השימוש בביופלבונואידים מצמח הדרדר (סילייבום) לשיפור תפקודי כבד.
 • השפעת תמציות עץ הגינקו על בעיות זיכרון וספיקת דם לראש.
 • סיוע צמח החרצית לסובלים ממיגרנות.

בנוסף לכל אלה, מאמצת כיום הרפואה בכלל ורפואת המשפחה בפרט את תפיסות היסוד הטיפוליות של הרפואה הנטורופתית:

 • חשיבות הקשרים בין הגוף לנפש והנפש לגוף.
 • החיוניות של מעורבות המטופלים כגורם אחראי ופעיל בטיפול.
 • חשיבות הרפואה המונעת ואורחות-חיים בריאים, דרך בחירה מודעת של מנהגים והרגלים.

אני מקווה, כי ספר זה ישמש עבורכם כמדריך מיומן לשמירה על בריאותכם.